AVV

 Ticketvoorwaarden! Belangrijke informatie voor alle Holi Festival's of Colours!

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HOLI FESTIVAL OF COLOURS TOUR NEDERLAND

ORGANISATOR:

Holi Concept GmbH
Boxhagener Str. 71A
10245 Berlin (D)
Bestuur: Max Riedel
AG Berlin, HRB 145366
E-Mail: nl@holifestival.com
URL: www.holifestival.com/nl

Door aankoop van een ticket worden koper en de Holi Concept GmbH contractanten.

De volgende algemene voorwaarden gelden zowel in verhouding van festivalbezoeker ("bezoeker") met Holi Concept GmbH, als ook in verhouding van bezoeker met de kleurpoeder-leverancier.

Ze zijn zowel onderdeel van het bezoekerscontract, die of door aankoop van een ticket, of - zodra het over een entree zonder ticket verkoop gaat - bij betreden van het festival terrein tot stand komt. Ook zijn ze onderdeel van het koopcontract voor het kleurpoeder.

1. PROGRAMMA

1.1
Begin: 12 uur

Einde: 22 uur
Kleurencountdown: eerste countdown 15 uur - daarna elk uur tot de laatste countdown om 21.50 uur

1.2
Bindend inhoud van het programma is de gemeenschappelijke kleuren-worp. Het stage-programma is secundair.

2. TICKETS

2.1
Door aankoop van een ticket worden koper en de Holi Concept GmbH contractanten. De entree tot het Holi Festival of Colours is beperkt en alleen door onze Ticketpartner via onze website verkrijgbaar. Restant kaarten zijn eventueel aan de avondkassa verkrijgbaar. Echter, de organisator beveelt de aanschaf via de voorverkoop aan. Er worden waarschijnlijk volgende betaalmethodes geaccepteerd: PayPal, overmaking, kredietkaart (iDeal in overleg). Betalingen via kredietkaart worden via Masterpayment afgehandeld.

2.2
Het is principieel niet toegestaan, de aangeschafte tickets zakelijk te verkopen. De tickets mogen ook niet privé voor een hogere prijs dan op het ticket aangegeven verkocht worden. Ook het gebruik voor verlotingen en/of voor het doorvoeren van prijsspelen zonder uitdrukkelijke toestemming door de organisator is niet toegestaan. Overtreding volgt tot verlies van het recht op entree, dit zonder vergoeding.

2.3 Bij verlies van het ticket geen vergoeding.

3. ENTRÉE / VEILIGHEIDSCONTROLE

3.1 De minimum leeftijd voor entrée tot evenementen van de Holi Concept GmbH is 18 jaar. Uitzonderingen zijn niet mogelijk.

3.2 Entrée tot het festival is alleen met een geldig ticket mogelijk. Het ticket is bij het betreden van het festivalterrein voor te leggen.

3.3 Bij de toegang naar het terrein voert de lokale veiligheidsdienst een controle door ten behoeve van veiligheid, orde en het voorkomen van afval. De veiligheidsdienst is aangewezen, een body- and bag- check aan de bezoekers door te voeren. De bezoeker gaat akkoord met deze check. Gaat hij/zij niet akkoord, wordt geen toegang gegeven.

In dit geval bestaat geen recht op vergoeding.

3.4 Als de festivalbezoeker een belangrijk reden hiervoor geeft, kan de organisator van zijn recht gebruik maken, een persoon geen toegang tot het festival te geven. Belangrijke redenen zijn bij voorbeeld: overmatige alcoholconsumptie door de bezoeker, openbaar racistische/homofobe kleding, als ook het bij zich hebben van eten en dranken (die niet vrijwillig worden doorgegeven aan de security/medewerkers) en gevaarlijke stoffen/spullen (bv. Wapens, pyrotechniek, drugs etc.). Als andere belangrijke reden geldt het ongepermitteerde meenemen van apparaten voor het opnemen van film/foto/geluid (verder beschreven onder punt 9). Ook bij het overtreden van de regels m.b.t. de minimum leeftijd kan van dit recht gebruik gemaakt worden. In feite wordt een leeftijdscontrole doorgevoerd.

3.5 De festivalbezoeker heeft in het geval van weigering tot toegang naar het festivalterrein het recht op vergoeding van de ticketprijzen. Echter, dit recht verloopt, als een van de bovengenoemde belangrijke redenen van toepassing is. Is dit zo, dan is een vergoeding van ticket/ticketprijs of een schadevergoeding in het algemeen niet mogelijk, tenzij de organisator opzettelijk of door schuld handelt.

3.6 De organisator heeft door de entree van personen, die vanwege hun lichamelijke of geestige toestand toezicht nodig hebben, geen verplichtingen qua het houden van dergelijke toezicht. Dit geldt zowel voor diegene, die toezicht nodig heeft, als ook voor de toezichthouder, en derden.

3.7 Het ticket verliest door het verlaten van het festivalterrein zijn geldigheid en geeft geen recht tot entree meer.

4. AFZEGGING, SLUITING VAN HET EVENEMENT, VERTRAGING, WIJZIGING PROGRAMMA

4.1 Het evenement vindt met elk weer plaats, zodra de organisator de weeromstandigheden kan verantwoorden.

4.2 In het geval dat het evenement voor begin en zonder bekendmaking van een alternatief tijdstip afgezegd wordt, heeft de bezoeker recht op vergoeding van de ticketprijs. In dit geval is (zijn) de niet geknipte kaart(en) via post te sturen naar: Holi Concept GmbH – Kopernikusstraße 35 – 10243 Berlin (D). Let erop dat er een bankrekening t.b.v. overmaking van de vergoeding goed leesbaar aangegeven is. Dit kan tot en met 10 dagen na afloop van het evenement.

Een recht op zowel vergoeding van de meerkosten voor voorverkoop en ticket bestaat niet, tenzij de organisator voor de afzegging verantwoordelijk is.

4.3 Wordt het festival na begin door overmacht, overheid of juridische beslissing gestopt, zo bestaat er geen recht op vergoeding  van ticketprijs of schadevergoeding, tenzij de organisator opzettelijk of nalatig handelt.

4.4 De organisator kan gedwongen worden om het programma van het festival te wijzigen.

a) plaatselijke wijziging: binnen de stad, of tenminste in een aangrenzende stad.

b) tijdelijke wijziging: opvolgende dag, of (als de verantwoordelijke omstandigheden langer blijven bestaan) opvolgende zaterdag, zodra het terrein dan nog beschikbaar is.

De wijziging wordt meteen door de organisator bekend gemaakt; met name via website, Facebook-account en zo mogelijk via pers, tv en radio.

Zodra er veel moeite besteed wordt aan het bezoek van het festival (bv. grote groepen), wordt het in de gaten houden van www.holifestival.com/nl nadrukkelijk aanbevolen.

4.5 Vertragingen in het programma zijn door de bezoeker te accepteren, zodra de vertraging een uur niet overschrijdt.

4.6 Tijdens het festival kunnen er wijzigingen in het programma optreden. De organisator zorgt ervoor dat een passende vervanger optreedt. Recht op vergoeding voor de bezoeker door de afzegging van acts bestaat niet.

4.7 Wijzigingen van het programma orden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

5. Verfpoeder

5.1 Het verfpoeder kan tot een bepaalde limiet tegen een onkostenvergoeding van €2,50 per zakje op het festivalterrein gekocht worden.

Producent van het verfpoeder:

 

EFS-Event Farben Service GmbH

Alle der Kosmonauten 26 | 12681 Berlin (D)

Wij vragen uitdrukkelijk het poeder alleen tijdens de gemeenschappelijke countdowns te gebruiken!

5.2 Er zijn geen schadelijke effecten van het poeder op gezondheid en milieu bekend. Toch bestaan volgende veiligheidsmaatregelen:

a. De ticketbezitter c.q. de bezoeker mag geen eigen verfpoeder meenemen. Toegestaan is alleen het uniforme verfpoeder (volgens 5.1) op het terrein, waarvan de samenstelling aan de verantwoordelijke eventpartners bekend is.

b. Aan bezoekers met (astmatische) ademproblemen wordt het bezoeken van het evenement afgeraden.

c. het wordt aangeraden geen contactlenzen te dragen.

d. Ter bescherming van de ogen wordt –hoewel nooit oogletsel vastgesteld is- het dragen van zwembrillen aanbevolen.

Voor de bescherming van luchtwegen en long wordt tijdens de kleuren-countdowns het dragen van mondmaskers aanbevolen; deze kunt u op het festivalterrein kopen.

e. Tijdens de omgang met gekleurd poeder kunnen naast allergie ook irritaties van huid, ogen en slijmvliezen optreden. De EHBO’ers op het terrein verlenen in deze gevallen hulp. Deze zijn te vinden in de ‘medic-tents’, die duidelijk gekenmerkt zijn en gelijkmatig over het terrein verdeelt staan.

De veiligheidsmaatregelen kunnen te allen tijde door de organisator gewijzigd en aangevuld worden. Wijzigingen en aanvullingen zin te vinden op www.holifestival.com/nl .

5.3 Elektronische en andere gevoelige apparaten, zoals camera’s enz. kunnen door het verfpoeder beschadigd worden of kapot gaan. Wij raden daarom aan deze niet mee te nemen op het terrein of deze adequaat te beschermen. In ieder geval is de organisator niet voor elke beschadiging of destructie van deze objecten aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de organisator in geval van opzet of nalatigheid is hierdoor niet aangetast.

5.4 Het kan voorkomen, dat de verf zich (voor de eerste keer) niet uit de kleding laat verwijderen. De bezoeker neemt in dit geval afstand van elke aanspraak tegenover de organisator. De aansprakelijkheid van de organisator bij opzet of nalatigheid wordt hierdoor niet aangetast.

5.5 In sommigen gevallen kan de in het poeder gebruikte kleurstof aan gekleurd, behandeld en/of beschadigd haar blijven plakken. Zodra je restanten van de kleur in je haar vindt is het dus geen verkleuring, maar kleine kleurenpartikels die nog aan het haar plakken en na een paar keer wassen (met gewone shampoo) er uitgewassen zullen zijn. Vermijd haarkuren in dit geval. 

 

6. GELUIDSSTERKTE, OORBESCHERMING

Wij maken erop attent, dat tijdens het festival door hard geluid schade aan de gezondheid, vooral aan het gehoor kan optreden. Het wordt aanbevolen, oordopjes te dragen. Het bezoek van het festival is dus op eigen risico. Aansprakelijkheid van de organisator voor optredende gezondheidsschades door gebrek aan voorzorgsmaatregelen is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de organisator in geval van opzet of nalatigheid is hierdoor niet aangetast.

7. HUISRECHT, VERBODEN

7.1 Op het hele terrein geldt het huisrecht van organisator resp. zijn vertegenwoordigers. Het security personeel oefent dit recht uit, hun aanwijzingen moet onmiddellijk worden nagekomen.

7.2 De festivalbezoeker mag geen zakelijke handelingen uitoefenen (vooral verkoop / reclame), tenzij bezoeker en organisator schriftelijk hierover akkoord zijn gegaan.

Mosh-pits, stage-diving, crowd-surfing en klimmen op podium, dwarsliggers, tenten of dergelijke zowel als het meenemen van dieren is niet toegestaan.

 7.3 Overschrijdt een bezoeker bovengenoemde verboden (alsook 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 5.2. a., 7.2., 8.2., 9.2., 9.3., etc.), kan deze bezoeker uitgewezen worden. Een vergoeding van ticketprijs alsook schadevergoeding zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid van de organisator in geval van opzet of nalatigheid is hierdoor niet aangetast.

8. DRANKEN EN LEVENSMIDDELEN

8.1 Dranken worden op het terrein alleen in hergebruikbare bekers uitgegeven, waarop statiegeld zit. Eten wordt op plastiek- of kartonbordjes uitgegeven. Denk om het milieu en gooi de verpakkingen/bordjes in een hiervoor gemarkeerde prullenbak.

8.2 Plastiekflessen, jerrycans, gasflessen, PET flessen, blikken en/of overige vloeistofreservoirs zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor het meebrengen van eigen eten/dranken of levensmiddelen, harde verpakkingen en koeltassen.

8.3 Door de aankoop van eten en drinken worden alleen desbetreffend horecabedrijf en koper contractanten, de organisator van het evenement is niet.

9. FOTO’S, APPARATEN VOOR HET OPNEMEN VAN FOTO/FILM/GELUID

9.1 Het fotograferen op het festivalterrein mag alleen door middel van Gsm’s met camera functie, en alleen als de opnames bestemd zijn voor privégebruik. De gebruik van overige opnameapparaten mag allen met toestemming van de organisator. Deze kan aangevraagd worden door een e-mail met een precieze equipment-benaming en benoeming van gebruiksdoeleinden te sturen aan foto@holifestival.com. Pas na een schriftelijke goedkeuring door de Holi Concept GmbH mogen deze apparaten worden meegenomen naar het festival. Wij willen rechtzetten, dat het foto/filmmateriaal niet online geplaatst mag worden!

9.2 Zowel camera’s met zoomobjectief, wisselobjectief en/of videofunctie alsook opnameapparaten (mp3/mp4 recorder, dicteerapparaten etc. ) zijn niet toegestaan. De organisator kan de entree weigeren, zodra de bezoeker zijn apparaten niet wil achterlaten aan de receptie.

9.3 Elke vorm van gebruik van beeld- en geluidsopnames voor zakelijke doeleinden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator niet toegestaan. Voor elk geval van overtreding wordt een boete van €2.500 gegeven – additionele schadevergoeding voorbehouden.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De organisator stelt geen garderobe of andere bewaarplaatsen beschikbaar en is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen goederen.

10.2 De organisator is aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid toegevoegd door zich en/of een van zijn assistenten. Hetzelfde geldt voor overige schade, die door nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door de organisator is ontstaan. Voor zogenaamde “cardinal duties “ is de organisator  zelfs volledig aansprakelijk, als het slechts om een lichte vorm van nalatigheid of opzet gaat. Dit geldt dus niet, als er geen sprake van verzuim van een cardinal duty is.

10.3 Als het gaat om recht m.b.t het verfpoeder, is uitsluitend de in 5.1 benoemde EFS-Event Farben Service GmbH aansprakelijk te stellen.

11. GEBRUIKSRECHTEN, RECLAMERECHTEN

De festivalbezoeker gaat op de moment van betreden van het festivalterrein ermee akkoord, dat film/geluidsopnamen van hem opgenomen worden, die pro deo voor reclame en overige belangen in de media gebruikt worden. Hij gaat ook akkoord met het feit dat met deze opnames sponsoring-acquisitie uitgevoerd mag worden. Deze toestemming betreft alleen willekeurige kleine clipjes van de bezoekers op het festivalterrein.

12. GEGEVENSBESCHERMING

De organisator slaat alle van de koper aangegeven data t.b.v. naleving van het contract op en verwerkt deze. De organisator  mag deze gegevens uitsluitend ten behoeve van informatieverlening aan de bezoeker gebruiken (bv. evenement-informaties, nieuwsbrief, etc.).

 

13. SLOTBEPALINGEN

Zover enkele bestemmingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden, wordt daardoor de rechtsgeldigheid van de overige bestemmingen niet beïnvloedt.  Hetzelfde geldt voor mogelijke gaten in het contract. In zo’n geval is de rechtsongeldige bestemming resp. contract-paragraaf door een rechtsgeldige bestemming te vervangen, die het van beide partijen gewenst zakelijk doeleinde het best weergeeft.

 

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIEN JE DIRECT HET FESTIVAL TERREIN TE VERLATEN.